Tudalen enghreifftiol yw hon. Mae’n wahanol i gofnod blog gan y bydd yn aros yn yr un lle ac yn dangos o fewn dewislen lywio eich gwefan (yn y rhan fwyaf o themâu). Mae’r rhan fwyaf o bobl yn dechrau gyda thudalen wybodaeth sy’n eu cyflwyno i ddarpar ymwelwyr y wefan. Gall y dudalen honno fod yn debyg i hyn:

Helo! Dwi’n athro llanw yn ystod y dydd, ond yn hyfforddi i fod yn actor liw nos, a dyma fy mlog. Dwi’n byw yn Rachub, mae gen i gi o’r enw Pero, a dwi’n hoffi coffi du (coffi du, coffi du…).

…neu:

Sefydlwyd Cwmni XYZ ym 1971, ac rydym wedi bod yn darparu bechingalws i’r cyhoedd byth ers hynny. Rydym wedi ein lleoli yng Nghwmbrân, lle’r ydym yn cyflogi 2,000 o bobl ac yn ceisio gwneud pob math o bethau gwych ar gyfer y gymuned leol.

Fel defnyddiwr WordPress newydd, dylech fynd i’ch Bwrdd Rheoli er mwyn dileu’r dudalen hon a chreu eich cynnwys eich hun. Mwynhewch!