Côr Hen Nodiant

Côr o bobl hŷn ardal Caerdydd a ffurfiwyd yn 2008 ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. Mae’r côr wedi ennill y Gystadleuaeth Gorawl i Bensiynwyr yn 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 (o dan yr enw Côr y Mochyn Du) ac yn 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019.

Gallwch gysylltu â’r côr drwy ebost: corhennodiant@gmail.com

Arweinyddion:
Huw Foulkes
Marian Evans

Cyfeilydd: Marged Jones


Ennill am y degfed tro yn Eisteddfod Llanrwst 2019

Ennill yn Eisteddfod Caerdydd 2018

 

Cyhoeddi CD Hoff Emynau

Mae Côr Hen Nodiant wedi creu CD sy’n cynnwys 15 o emynau Cymraeg traddodiadol.

Yn ogystal â’r CD mae llyfryn yn cynnwys geiriau a thonau’r hoff emynau hyn ynghyd â nodiadau ar fywyd a gwaith y cyfansoddwyr a’r awduron. Prif awdur yr emynau yn y gyfrol hwn yw William Williams, Pantycelyn, ac mae’n deyrnged i’w gyfraniad aruthrol i fywyd ysbrydol a diwylliannol ein cenedl.

Mae Côr Hen Nodiant yn un o’r corau mwyaf llwyddiannus yng Nghymru ac eleni mae’n dathlu deng mlwyddiant ei sefydlu. O dan arweinyddiaeth Huw Foulkes mae’r côr yn ymarfer yng Nghapel Salem, Treganna, ac yno hefyd y recordiwyd yr emynau gyda’r Organydd Dafydd Wrenall.

Mae’r côr yn gwerthfawrogi gwaith Ted Clement-Evans sydd wedi ysbrydoli’r casgliad arbennig hwn. Mae’n cynnwys rhai o ffefrynnau’r genedl – Aberystwyth, Blaenwern a Builth – ond hefyd ambell i dôn anghyfarwydd megis Mawl Gan a Manley Park.

Mae’r CD ar werth gan aelodau’r Côr. – corhennodiant@gmail.com

 

 

Cyngerdd i Ystafell Fyw yn Eglwys San Pedr 14 Rhagfyr 2018
Cyngerdd Eglwys Dewi Sant 13 Hydref 2018