Côr Hen Nodiant

Côr Hen Nodiant

Côr o bobl hŷn ardal Caerdydd a ffurfiwyd yn 2008 ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yw Côr Hen Nodiant. Mae'r côr wedi ennill y Gystadleuaeth Gorawl i Bensiynwyr yn 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 (o dan yr enw Côr y Mochyn Du) ac yn 2015, 2016 a 2017.

Gallwch gysyltu â'r côr drwy ebost: corhennodiant@gmail.com

Arweinyddion:
Huw Foulkes
Marian Evans

Cyfeilydd: Marged Jones

 


 

 

Cyngerdd 18 Mai

Cyngerdd 4 Tachwedd 2016


Tachwedd 2016

Côr Canna a Côr Hen Nodiant yn Salem, Tachwedd 2016

Marian Huw a Marged
Marian Huw a Marged yn Eisteddfod Y Fenni 2016

Eisteddfod 2015

Ennill ym Meifod 2015
Marian Evans, Ieuan Jones, Huw Foulkes a Gary Samuel yn Eisteddfod Meifod 2015

Capel y crwys
Cyngerdd Capel y Crwys Mawrth 2015

 

Cyngerdd Ebrill 2016

Canolfan y Mileniwm
Canolfan y Mileniwm 20 Rhagfyr 2014

Canolfan y Mileniwm

 

Dinas Powys Mai 2014
Cyngerdd Gwyl Dinas Powys, Mai 2014

Eisteddfod Dinbych 2013

Ennill yn Eisteddfod Dinbych 2013

 

Eistedfod 2012
Ennill yn Eisteddfod Bro Morgannwg 2012

Eisteddfod 2011
Ennill yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam 2011

 

Cyngerdd
Cyngerdd ym Methlehem, Gwaelod y Garth, Mai 2011

 

Sioned James
Sioned James gyda'r Cwpan 2010

 

Eisteddfod y Bala 2009

Ail yn Eisteddfod y Bala 2009

 

Côr Hen Nodiant

Eisteddfod Caerdydd 2008

Eisteddfod 2009