Côr Hen Nodiant

Côr o bobl hŷn ardal Caerdydd a ffurfiwyd yn 2008 ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. Mae’r côr wedi ennill y Gystadleuaeth Gorawl i Bensiynwyr yn 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 (o dan yr enw Côr y Mochyn Du) ac yn 2015, 2016 a 2017.

Gallwch gysylltu â’r côr drwy ebost: corhennodiant@gmail.com

Arweinyddion:
Huw Foulkes
Marian Evans

Cyfeilydd: Marged Jones