Eisteddfod Glyn Ebwy 2010 Sioned James yn arwain a Branwen Gwyn yn cyfeilio


Ennill am y tro cyntaf yn 2010


Sioned James a’i Mam yn dathlu yn 2010


Eisteddfod Dinbych 2013. Huw Foulkes yn arwain. Ieuan Jones yn cyfeilio.


Marian, Huw a Marged yn Eisteddfod Y Fenni 2016